Calendar


2021 3Di Free State Champs
Venue : To be Announced
Date : 2021-01-16
Days : 1

2021 3Di Triple Crown - Leg 1
Venue : Magnum Achery Donkerhoek
Date : 2021-02-06
Days : 2

2021 3Di Limpopo Champs
Venue : Shikwaru Game Lodge
Date : 2021-04-03
Days : 1

2021 Wildcrete 3D Invitational
Venue : Wildcrete 3D
Date : 2021-04-17
Days : 1

2021 3Di Triple Crown - Leg 2
Venue : Wildcrete 3D
Date : 2021-05-08
Days : 2

2021 3Di North Gauteng Champs
Venue : Ouwerf Plaasstal
Date : 2021-08-21
Days : 1

2021 3Di Triple Crown - Leg 3
Venue : Gabatta Game Lodge
Date : 2021-09-11
Days : 2

2021 3Di National Championships
Venue : To be Announced
Date : 2021-11-20
Days : 2